PROIECT EDUCAŢIONAL ,,SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”

 Înv., Cândea Georgeta-Maria

Şcoala Gimnazială Rîu Sadului, Sibiu

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÎU SADULUI

CLASELE aII-a , a IV-a

GRUP TINTĂ: elevii clasei aII-a şi a IV-a

ÎNVĂŢĂTOR: Cândea Georgeta-Maria

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 26 – 30 martie 2018

SCOPUL: Proiectul „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin:

procesul de învăţare prin joc;

participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;

organizarea adecvată a ambientului educativ;

stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

Proiectul îşi propune :

activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;

crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;

implicarea familiei în activităţile extraşcolare;

facilitarea integrării şcolii în comunitate;

activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:

Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbală);

Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);

Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, plăcere, participare totală ,etc.);

Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;

Evaluarea:

Fotografii, postere, diplome

Expoziţie cu lucrările elevilor

 

 

DATA DENUMIREA ACTIVITĂŢII OBIECTIVE URMĂRITE TIPUL ACTIVITĂŢII

CINE PARTICIPĂ

EVALUARE  
LUNI

26. 03.2018

ACTIVITATE          CULTURAL- EDUCATIVĂ

1. Povestiri educative

prezentare ppt

2 ore

2. Micii artisti

jocuri de rol, dramatizări

2 ore

• vizionarea a două povesti educative;

• discutii pe marginea materialului vizionat si desprinderea  mesajului educativ,

• îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv pe

baza experienţei personale acumulate în

relaţia cu ceilalţi şi cu mediul educaţional;

• dezvoltarea abilităţilor de a intra în relaţii şi

a comunica în cadrul grupului

• dezvoltarea capacitătii de-a se transpune în pielea personajului interpretat

1. Activitate culturală

învătător, elevii clasei

 

2. Atelier de creatie

învătător, elevii clasei

Diplome    ,,Cel mai bun actor”  
MARŢI

27.03.2018

EXCURSIE

         6 ore

• realizarea de contacte si prietenii între elevii celor două şcoli ,, Clubul de aeromodelism Cisnădie”;

• schimb de impresii, opinii între elevi;

• participarea la activităţi commune;

• vizitarea ,, Castelului de lut” din Porumbacu de jos;

• consolidarea şi completarea cunoştintelor

dobândite din basme;

• formarea unui comportament civilizat în timpul deplasări;

• jocuri cântece distractive.

Activitate de recreere

învătători

elevi

Fotografii  
MIERCURI

28.03.2018

ACTIVITATE SPORTIVĂ

Minte sănătoasă

în corp sănătos

Jocuri şi întreceri sportive

2 ore

Pe aripile … dansului

Învătarea unui dans

2 ore

• întreceri şi jocuri sportive pentru

dezvoltarea armonioasã a organismului;

• colaborarea cu membrii echipei din care

face parte pentru îndeplinirea sarcinilor

• să facă cunoştiinţă cu latura amuzantă,

distractivă a sportului;

• sã-.i dezvolte spiritul de competi.ie ;

• stimularea interesului pentru practicarea

dansului;

• sã execute combinaţii de exerciţii şi paşi în ritmul muzicii.

1. Activitate sportivă

învătători, profesori

elevi din clasele primare şi gimnaziale

2. Activitate recreativ  distractivă

învătător, elevii clasei

Fotografii

Diplome

 
JOI

29.03

2018

Activitate voluntariat

Clasa noastră, cea mai

frumoasă

Activitate de

înfrumusetare a clasei

2 ore

Ecologizarea zonei

E curat si frumos

in curtea si grădina scolii

2 ore

• efectuarea sarcinilor de lucru în echipa prin

stabilirea unui climat afectiv propice;

• formarea şi cultivarea interesului pentru

infrumusetarea clasei si a spatiului scolii;

• pantarea de flori în ghivece;

• deoltarea unor valori adaugate privind

spaţiul public, participare cetatenească ;

• acţiuni amenajare a spatiului verde;

• acţune de colectare a materialelor

reciclabile;

• încurajarea ctivităţii de voluntariat în rândul elevilor.

1. Activitate gospodãreascã

învãtãtor, elevii clasei

2. Activitate voluntariat

învãtãtori, profesori

elevi din clasele primare

Panourile din

clasă

Ghivece cu

flori

Fotografii

VINERI

30.03

2018

Ateliere de creație

Învierea Domnului

– prezentare ppt

Semnificatia evenimentelor din

Săptămâna Patimilor

2 ore

Pastelul Învierii

Lucrări pentru

expoziţia de PAŞTI

2 ore

•cunoasterea de căre elevi a insemnatatii

sarbatorii Pascale;

• poezii închinate Sfintei Sărbători

•audierea de cântece care marcheză

momentele principale ale patimilor Domnului: floriile , îngroparea, învierea;

•realizarea de picturi, felicitări, desene

religioase;

•dezvoltarea interesului faţă de tradiţiile românilor.

1. Activitate culturală

traditii si obiceiuri la romani

învătător, elevii clasei

2. Activitate de creație

– ateliere de lucru –

învătător, elevii clasei

Expozitie cu

lucrările

elevilor