Aici, în paginile electronice ale acestui site, care are statutul de site oficial al Revistei, veți putea găsi informații legate de activitatea și procesele redacționale pe care aceasta le desfășoară.

Mai întâi, Redacția salută pe toți cei care vizitează această pagină de internet și mulțumește tuturor celor interesați de Revistă și care doresc susținerea morală și materială prin trimiterea de texte științifice în limba română sau limbi de circulație internațională (engleză, franceză,
italiană). Este un efort comun realizat.

Învățământul românesc, mai ales în momentul de față, este chemat la oferirea de exemple pertinente, modele de bune practici, mentorat etc.

,,Revista PROFEDU” reprezintă o publicație trimestrială, fiecare număr având drept obiectiv punerea la dispoziția cititorilor de materiale dintre cele mai interesante și mai competent realizate. Se dorește ca Revista să ilustreze și să reprezinte activitatea educativă, științifică a
Sistemului de Învățământ preuniversitar din România. Revista va primi în paginile ei aspecte variate ale problematicii educației precum: proiecte educațioale, parteneriate, lecții demonstrative, articole și studii de specialitate, eseuri, creații etc., conform rubricilor Revistei.

Articolele publicate în cele patru numere anuale ale Revistei contează pentru promovarea pe posturile didactice și pentru evaluările periodice efectuate în cadrul instituțiilor de învățământ, participanții devenind, astfel, autori de articol cu ISSN.

Rubricile revistei:

1.Prolog. Privește un cuvânt al Redacției care deschide fiecare număr al Revistei, făcând o prezentare a conținutului numărului respectiv, dar și un comentariu al uneia sau mai multor teme dezbătute în cadrul acesteia.

2.Articole originale Este rubrica Revistei, în care sunt publicate, inclusiv în limbă străină (engleză, franceză, italiană) articole originale, inedite redactate de cadrele didactice.

3.Vocație și misiune. Rubrica este destinată cadrelor didactice care prezintă materiale utile in activitatea de zi cu zi a profesorului la catedră. Aceasta reprezintă un segment important carierei didactice, iar materialele publicate în această secțiune se doresc a fi un sprijin și o sursă de informare utilă a cadrelor didactice.

4.Eveniment didactic. Include prezentarea unor evenimente didactice, care privesc învățământul preuniversitar, dar și din viața școlii în general, in memoriam/in honorem unor personalități culturale ce au avut o contribuție la evoluția învățământului românesc

 

Redactor șef: prof. Anușa Sorescu